สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมจัดสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”(ศศช.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมจัดสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”(ศศช.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ เป็นประธานพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ มีนางอัญชลี สายสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาวิชาการฯ โอกาสนี้ นายคมสัน สารแสน ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารและคณะผู้เข้าร่วม การสัมมนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 ณ ห้องเพซรบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภาพกิจกรรม

ลิงค์ดาวน์โหลดอัลบั้มภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/11mcR4q52LtZfh8WDHW_dwxtngdw35iRl
https://drive.google.com/drive/folders/1G3fT7BW8MfUvRLmTygbfnChHwc54CHDa

เครดิตภาพ : สราวุธ เบี้ยจรัส นักวิชาการโสตทัศนศึกษา