สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

Northern Regional Institute for Learning Encouragement

icone-Book-01

ข่าวกิจกรรม สถาบัน สกร.ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะนำน้ำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อ่านต่อ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อ่านต่อ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อ่านต่อ

♦ ดูทั้งหมด →

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ

ข่าวประกาศ สถาบัน สกร.ภาคเหนือ

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพัก 2 ชั้น สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 5 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระบบเชื่อมโยงสถาบัน สกร.ภาคเหนือ

ระบบเชื่อมโยงหน่วยงาน