สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) 6 เมษายน 2567

วันที่ 6 เมษายน 2567 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบัน สกร.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) 6 เมษายน 2567 และ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหลังตลาดนาก่วมใต้ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แชร์

Facebook