สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ข้าราชการครูและบุคลากรสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
ในพิธีครั้งนี้ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน
วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ ทั้งพระองค์ได้เป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น