ร่วมพิธี"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางอริสา  ประกอบดี  รองผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และคณะบุคลากรครูเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง