สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ร่วมโครงการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ และ โครงการ สกสค. จังหวัดลำปาง บริการเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ     นายสังข์ กาญจนเพิ …

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 17 กรกฎาคม 256 …