ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ดำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ประกาศสถาบันส่งเสริมก …

ประกาศสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ประกาศสถาบันส่งเสริมก …