สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจัดประชุมประสานแผน ประจำปีงบประมาณ 2567 และการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคเหนือ

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ สถาบันส่งเสริมการเรีย …

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน”วันนวมินทรมหาราช”

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม …