สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ
Northern Regional Institute for Learning Encouragement
Previous slide
Next slide

e-Book

ข่าวกิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและสื่อวิชาชีพตามพระราชดำริ จากหนังสือ บันทึกนึกอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่จบประจำปีการศึกษา 2567 ของสกร.อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผอ.สถาบัน สกร.ภาคเหนือร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU การบูรณาการความร่วมถือ เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ระดับจังหวัด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและสื่อวิชาชีพตามพระราชดำริ จากหนังสือ บันทึกนึกอร่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผอ.สถาบัน สกร.ภาคเหนือร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU การบูรณาการความร่วมถือ เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ระดับจังหวัด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดการอบรม หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับ ครู กศน.ตำบล ระยะที่ 1 ให้กับ ครู กศน.ตำบล ที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด 17 จังหวัด ในเขตภาคเหนือ

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & UPDATE

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

ข่าวประกาศ

วิดิทัศน์

VDO

การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และพรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ

ระบบเชื่อมโยง

โพลสำรวจ

POLL

Loading poll ...
Previous slide
Next slide

ข่าวส่วนกลาง

กรมส่งเสริมการเรียนรู้