New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม   
 
หนังสือคู่มือในโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนในเอเชียและแปซิฟิก (ฉบับแปลไทย) [11/11/2564,02:20:42]
QR Code เอกสารรายงานโครงการ "ห้องสมุดเครื่องที่สำหรับชาวตลาด" [18/10/2564,09:43:01]
หนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 [16/09/2564,03:11:44]
โครงประกวดคลิปการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือ การป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน [25/08/2564,04:58:33]
ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 [31/07/2564,13:42:42]
ผลงานวิชาการ เรื่อง ประเมินโครงการขยายผลส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สําหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ ๒๕๑๓ [10/06/2564,04:35:08]
ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ร่างพระราชบัญญัติสภาและบุคลากรทางการศึกษา [28/05/2564,13:38:06]
การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​ [27/05/2564,12:34:49]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [18/05/2564,08:58:16]
แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [28/04/2564,03:02:04]

แสดงทั้งหมด >>  
 


สถาบัน กศน. ภาคเหนือร่วมกับสำนักงานกศนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาค ในภาคเหนือสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางในการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปี 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.หล่ายดอยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมรับเสด็จ ศศช.บ้านเลอะกรา กศน.อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่สถาบัน กศน.ภาเหนือ จัดอบรม “หลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.”เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รุ่นที่ 2 จัดโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.)สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จัดประชุมเตรียมจัดอบรมครู ศศช.ประจำปี 2565 หลักสูตรการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ก่อนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้จัดการประชุมประสานแผน สถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาคงานการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co - Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2565พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ กพด. ประจำปี 2564สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ บริการ กศน. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565


แสดงทั้งหมด >>  
 

แสดงทั้งหมด >>  

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม

ไม่มีปฏิทินกิจกรรมช่วงนี้!


แผนที่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

New Document

 

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862