New Document
New Document


 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สถาบันศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 


     

สถิติการเข้าเยี่ยมชม
ปรัชญา


มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้จากการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เป็นมาตรฐาน

อัตลักษณ์

ใฝ่เรียนรู้ 


พันธกิจ

1. จัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบ ประเภทการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนำไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต
2.วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึกษา กศน. และภาคีเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน

บทบาทหน้าที่

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการ หน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัด กศน. ภาคีเครือข่ายและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

New Document

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ เลขที่ 193 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์: 054 224 862
 

bandar togel terpercaya
bandar togel toto macau terlengkap
aplikasi judi togel
daftar bandar lotre togel
bo togel deposit pulsa murah
bandar togel hadiah terbesar dan terpercaya DAPURTOTO
Daftar Togel Online Terbaik dan Terbesar
bandar togel terpercaya
agen togel online terpercaya
bandar toto togel
Toto Togel laku4d
Bandar Togel 4D
Prediksi Togel Jitu
Situs Bandar Togel 4D
Bandar toto Togel terlengkap
Bandar Togel hadiah 4d 10 juta
agen togel terpercaya
toto slot
link alternatif situs togel
Situs Togel dan Toto Slot Online
bandar togel hadiah 4d 10 juta
toto hk
togel
data sdy
togel sgp
data togel sgp
bandar togel 4d dan slot deposit pulsa terpercaya
toto sgp
toto hk
togel hk
bandar togel 4d
togel 4d
situs togel deposit pulsa
toto online
BO Togel
BO Togel Toto HK
bandar togel 4d
situs togel resmi dan terpercaya
agen togel online
Bandar Judi Mesin Slot Toto Togel 4D