สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ จัดประชุมโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ    สถาบันส่งเสริมการเ …