สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ     วันที่ …

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันปิยมหาราช”

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 …