สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่และ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ประจำปีงบประมาณ 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ …