ผอ.สถาบัน สกร.ภาคเหนือร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU การบูรณาการความร่วมถือ เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ระดับจังหวัด

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ     นายสังข์ กาญจนเพิ …