สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ   วันที่ 18 กุมภาพันธ …

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ   วันที่ 17 กุมภาพันธ …