สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม …