สถาบัน สกร.ภาครเหนือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณ 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 …