สถาบัน สกร.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม …

สถาบัน สกร.ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน”วันนวมินทรมหาราช”

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม …