สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะนำน้ำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ   วันที่ 8 กรกฎาคม 25 …

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ    วันที่ 7 กรกฎาคม 2 …